בית הדפוס 6, ירושלים  ת.ד. 34101 מיקוד 91340

טלפון: 02.651.11.22
פקס: 02.642.72.55

דוא"ל: office@evp.co.il

 

הקרן להתחדשות קהילות בישראל
קידום
לשם
בני עקיבא
מכללת אמונה